Tidigare information om Järfälla Civilförsvarsförenings beredskap efter jordbävningskatastrofen i Sydostasien 
 

Följande information lades ut på hemsidan 2005-01-09:

Information om vår beredskap efter jordbävningskatastrofen i Sydostasien

De medlemmar i civilförsvarsföreningen som ingår i Järfälla frivilliga resursgrupp (FRG) har mellan den 27/12 och 9/1 legat i beredskap efter jordbävningskatastrofen i Sydostasien. Resursgruppen har begärts i beredskap av både Järfälla Kommun och av Luftfartsverket på Arlanda. Vår akuta beredskap har nu upphört men vi kan fortfarande göra en insats om behov skulle uppstå. Har du frågor om detta kan du nå oss på 08 - 760 26 20 (telefonsvarare finns om ej svar) eller 08 - 583 552 38.

Information för boende i Järfälla finns på kommunens hemsida,
www.jarfalla.se.
Information om vad Civilförsvarsförbundet gör i hela landet finns på förbundets hemsida,
www.civil.se.

Vi sänder en tanke till alla som är drabbade av denna fruktansvärda händelse. Vill du skänka pengar till de drabbade kan du göra detta genom många hjälporganisationer, till exempel genom Röda Korset, www.redcross.se. Tillsammans gör vi vad vi kan för att stödja varandra som medmänniskor i denna kris.

Patrik Vuorio,
FRG-ansvarig och insatsledare, Järfälla FRG-organisation 


ÅTERGÅ TILL FÖRSTASIDAN