Kontaktuppgifter

Styrelse 2014, se nya hemsidan för aktuell styrelse
Nedan ser du Järfälla Civilförsvarsförenings styrelse samt föreningens allmänna kontaktuppgifter. Vill du nå någon särskild person som inte har kontaktuppgifter angivna nedan kan du även skicka e-post genom att klicka här och ange vem du vill nå.
 

Daniel Andersson
Ordförande
Ansvarig för ungdomsverksamhet

telefon: 070-772 87 97
Klicka här för att maila Daniel

Per Wallenthin
Styrelseledamot
Utrustningsansv. FRG
Ansvarig för externt informationsmaterial, Attundadagen samt stöd
till ordförande, sekreterare och kassör

telefon: 08 -583 552 38
Klicka här för att maila Per

 
Mikael Rieslund

Före detta
Styrelseledamot
Lotta Stegmann
Styrelseledamot
Sekreterare
Claudia Reynoso
Suppleant i styrelsen
Ansvarig medlemsregister
Malin Grentzelius
Styrelseledamot
Ansvarig för information
till medlemmar

Sten-Anders Fellman
Suppleant i styrelsen
Hjärtstartare
Webmaster och extern info.
FRG-medlem
www.saf.net

Magnus Kring
Suppleant i styrelsen
FRG-ledningsgruppen
Utbildningsansvarig

 

Peter Wallgren
Vice ordförande
FRG-ansvarig
Ansvarig hjärtstartar-
verksamheten samt för
Görvelnsdagen

Suppleant i styrelsen

 

Kjell Grimschöld
Suppleant i styrelsen
FRG-ledningsgruppen
Ansvarig för förråd
och lokal vid möten
telefon: 0730-26 79 86
Patrik Vuorio
Stabschef FRG

Suppleant i styrelsen

Klicka här för att maila Patrik

Berit Lykvist
Suppleant i styrelsen
Ansvarig för pensionärskurser

Lars Ekstedt
adjungerad
Brandkåren Attunda
Ansvarig för information inom Räddningstjänsten
om Civil/FRG
 

Nina Ekholm
Ledamot i styrelsen
Ansvarig för kontakt
med nya medlemmar

 

Revisor:
Olof Söderberg

Revisor:
Lars Eric Ohlsson

Revisorsersättare:
Lars Jonsson

Mattias Ekholm
Suppleant i styrelsen
Kassör

Postadress till föreningen
Järfälla civilförsvarsförening
c/o Järfälla Kommun
177 80 JÄRFÄLLA

Valberedning
Therese Karlsson
Bert Nilsson
HansBergman
E-postadress till föreningen
info@jarfallacff.se

Hemsideadress
http://www.jarfallacff.se

 

Information Järfälla
Informationsbroschyrer om Järfälla CFF och om FRG finns tillgängliga på Information Järfälla i biblioteket i Jakobsbergs centrum.
 TILLBAKA TILL HUVUDSIDAN