Om oss

Föreningens verksamhet  Kurser  Frivilliga resursgrupper  På gång


Föreningens verksamhet

Järfälla Civilförsvarsförening arbetar med att tillhandahålla information för kommunens innevånare om hur man klarar av olika krissituationer. Vi anordnar kurser och information tex i hjärt- och lungräddning (HLR), första hjälpen, brandkunskap, eller om hur du klarar dig vid ett elavbrott. Vi arbetar just nu mycket med Järfälla Frivilliga resursgrupp (FRG); en grupp frivilliga som efter adekvat utbildning kan vara en resurs för kommunen vid en större påfrestning eller kris i fredstid. Du hittar mer information om oss nedan; välkommen att höra av dig om du har frågor!

Till toppen av sidan

horizontal rule

Kurser

Som medlem i Järfälla civilförsvarsförening har du möjlighet att gå bland annat följande kurser:
punkt

Hjärt-lungräddning (HLR)och D-HLR, 4 tim.

punkt

Första hjälpen, 4 tim.

punkt

Brandskydd, 4 tim. 

punkt

Säkerhet och överlevnad, 4 tim.
 

punkt

Civilförsvarsförbundets medlemsutbildning, 24 tim.

punkt

Basutbildning för Frivilliga Resursgrupper, 36 tim.

Ovanstående utbildningar (24 + 36 tim.) ger dig behörighet till att delta som aktiv medlem i en frivillig resursgrupp.

 

punkt

Ledarskapsutbildning

punkt Instruktörsutbildning
punkt

Kriskommunikation
 

Kontakta utbildningsansvariginfo@jarfallacff.se för mer information.

Till toppen av sidan

horizontal rule

Frivilliga resursgrupper (FRG)

Du hittar även information om frivilliga resursgrupper på www.civil.se. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta
FRG-ansvarig Peter Wallgren (du hittar
kontaktuppgifter här)
 
FRG på väg... Vad är en frivillig resursgrupp?

En frivillig resursgrupp (FRG) består av särskilt utbildade medlemmar från olika sammanlänkade frivilligorganisationer  (Järfälla Civilförsvarsförening, FRO, FAK och brukshundsklubben), som vid en större påfrestning på samhället (tex ett större elavbrott) kan kallas in av kommunen som förstärkning. Du hittar några exempel på insatser på Civilförsvarsförbundets hemsida.

I Järfälla består FRG för närvarande av 50 personer. Personal ur FRG kan exempelvis tas i anspråk för informationsinsatser eller som personal vid flyktingmottagning, utrymning av bostadsområde eller som stöd till räddningspersonal med exempelvis matförsörjning vid större insatser (tex skogsbränder).

Till toppen av sidan
 

horizontal rule

På gång

Vi arbetar just nu främst med
punkt

Utbildning för våra medlemmar och allmänheten

punkt

Vidare uppbyggande av frivilliga resursgrupper i Järfälla

Aktiviteter som är på gång under 2014
punkt

Vidareutveckling av FRG

punkt Andra aktiviteter, tex studiebesök
punkt Arbete med utplacering av hjärtstartare i kommunen


Till toppen av sidan

 

TILLBAKA TILL HUVUDSIDAN