CIVILFÖRSVARSFÖRENINGENS  AKTIVITETER PÅ GÅNG

 

Lördag 18/9 NYA  BRANDSTATIONEN  I  JAKOBSBERG

Den nya brandstationen på Unionsvägen 8 visas upp för Järfällas befolkning på ”Attundadagen” då  brandkåren har öppet hus. Civilförsvarsföreningen har som vanligt informationsbord och vårt hjärtstartarteam demonstrerar i en liten show vad som händer när någon faller ihop med hjärtbesvär. I år behöver vi vara så många som möjligt eftersom mycket folk väntas komma för att se den nya brandstationen.

Maila genast Per på wallenthin@tele2.se  och berätta vilka timmar mellan kl 11 och 15 du kan hjälpa till. (Vi förbereder från kl 10.)

 

Torsdag 23/9 Ersta konferens & Hotell, Norrbysalen, Erstagatan 1 K

Stockholms Länsförbund För Krishantering bjuder in till föreläsning på temat grov organiserad brottslighet. Klicka här för inbjudan

 

Lämplig vardagskväll någon gång i oktober/november:  RÄDDNINGSCENTRALEN  STH  LÄN

I maj hade vi en mycket uppskattad visning av ”vår” räddningscentral, som faktiskt ligger ända ute vid Kungens Kurva. Det var en mycket intressant upplevelse och vi vill gärna ordna så fler av våra medlemmar får se anläggningen.

        

Maila genast Olle på ol.soderberg@bredband.net och anmäl ditt intresse att delta så försöker han arrangera ett nytt studiebesök.

 

 

Styrelsen för Järfälla civilförsvarsförening