Preliminär kursplan för medlemsutbildning och FRG-utbildning

Nedanstående kursplan är preliminär och kan komma att ändras i detaljer.


 

 

Medlemsutbildning (ca 24tim)

 

 Introduktionsinformation om Civilförsvarsförbundet och FRG (frivilliga resursgrupper), vår sårbarhet
 

Samhällets sårbarhet, bostaden&närmiljön, krisberedskap
 

Kriskommunikation, att möta människor i kris
 

Studiebesök
 

Akut hjälp vid personskada och brand,  radiokunskap

 

Hjärt- och lungräddning (HLR) 


Till toppen av sidan

FRG-basutbildning (ca 36tim)

 

FRGs organisation och uppgifter / kommunkunskap


POSOM (kommunens krisgrupp för psykosocialt omhändertagande)                                                        

                                           

Radiokunskap                                                                                

                                                                                      

Hjärt-lungräddning (HLR) och D-HLR

 

Första hjälpen (L-ABC)                     

 

Kommunens informationsorganisation             

                                                                                                            

Stabskunskap                                                           

                                                                                                            

Brandkunskap (teori och praktik)                                                    

                                                                                                            

30-minutersmetoden   

                                                                                                            

Slutövning

Till toppen av sidan

 

TILLBAKA TILL HUVUDSIDAN