Kort rapport från VACPE-konferensen i Roskilde

Den 13-15 juni hade jag förmånen att få vara med vid konferensen VACPE (Voluntary Activities towards Improved Civil Preparedness in Europe).
 
Bilder för den som är intresserad finns på http://picasaweb.google.com/sven.patrik/VACPE2008/.
 
Konferensen var mycket inspirerande och utöver mycket positivt erfarenhetsutbyte bestämde deltagarna gemensamt att försöka gå vidare med ett fortsatt samarbete på europeisk nivå. En arbetsgrupp för detta med 5 personer (från Civilförsvarsförbundet, Beredskapsførbundet, British Red Cross, Estonian Civil Defence Society, och Pompiers sans frontières) skapades för att leda det arbetet. Jag fick det hedersamma uppdraget att ingå i arbetsgruppen för Civilförsvarsförbundets räkning. Järfälla CFF är alltså nu även representerat på europeisk nivå. :)
 
Delegaterna från Civilförsvarsförbundet var Eva Hammar (Strömstad) och jag själv. Organisatörer från Civilförsvarsförbundet på plats var Anders M Johansson, Leni Björklund, Harry Sepp och Patrik Umaerus.

Patrik Vuoiro